Kroon- en Brugwerk

Wat is een kroon?

Een kroon is een kunsttand of -kies van tandkleurig keramisch materiaal of metaal die over de eigen tand of kies wordt geplaatst. Deze oplossing wordt bijvoorbeeld toegepast als:

  • u ontevreden bent over de vorm of kleur van de (voor)tanden
  • de tand of kies is beschadigd door een ongeluk
  • de tand of kies zwaar aangetast is door gaatjes

Er zijn de laatste jaren tal van materialen op de markt gekomen voor het maken van kronen en bruggen. Wat al heel lang gebruikt wordt is goud. Daarnaast bestaat een legering, gemixt uit een aantal metalen, die in de mond goed te gebruiken zijn. De legering moet passen bij het porselein wat er opgebakken kan worden. Tegenwoordig worden de kronen middels een scan-techniek van 3shape bij ons op de computer ontworpen.

Waar hier in het verleden vaak een metalen onder structuur nodig was is het nu mogelijk om gelijk een tandkleurig ontwerp te maken, wat de kleur alleen maar ten goede komt. Ook kan een tandarts files aanleveren waarin de informatie voor een kroon of brug voor ons te vinden is. Dan is er geen afdruk meer nodig word maar er een mondscan door de tandarts gemaakt en als digitaal bestand naar ons verstuurd. Wij kunnen dan de kleur en vorm optimaal aanpassen, daar hebben wij de mogelijkheden voor.

Wat is een brug?

Een brug wordt toegepast als één of meerdere tanden of kiezen (inclusief de wortel) ontbreken. De elementen aan weerszijden worden gebruikt als ‘pijler’ voor een overbrugging met nieuwe tanden of kiezen. Een brug bestaat in feite uit twee kronen met daartussen extra elementen: het brugtussendeel.

Een kroon of brug geeft u uw eigen, volle glimlach terug! 

Duurzame en mooie vervanging van tanden of kiezen

Vaak wordt gezegd dat een kroon ‘op een tand of kies’ wordt geplaatst. Dit klopt gedeeltelijk. Een kroon is te vergelijken met een hol, tandkleurig kapje dat over een basis wordt geplaatst. Die basis wordt gevormd door een afgeslepen tand of kies, of door een implantaat.

De kroon wordt exact op maat gemaakt en daarna door uw tandarts vastgezet (gecementeerd) op deze basis. Zo krijgt u een nieuwe en duurzame tand of kies en is uw gebit weer compleet. Voor een brug geldt hetzelfde principe, alleen gaat het hierbij om de vervanging van meerdere tanden of kiezen.

Frezen van onderstructuren

In een kroon of een brug zit een onder structuur, dit zorgt voor de stevigheid. Deze onderstructuren worden vaak gefreesd in een freescentrum. Hiervoor gebruiken wij een 3SHAPE scanner waarmee de modellen gescand kunnen worden. Zo kunnen we digitaal een onder structuur designen. Dit sturen we vervolgens door naar het freescentrum om het desbetreffende onderstructuur te laten frezen. Wij doen zaken met Core3dCentres.

Wij gebruiken        oplossingen, om voor u de beste kroon of brug te vervaardigen.