De Snurk Beugel

De Silensor bestaat uit twee transparante plaatjes, 1 voor op de bovenkaak en 1 voor op de onderkaak. De onderkaak wordt naar voren gebracht door twee zijdelingse verbindingen. Hierdoor wordt de keelholte verwijdt en de snelheid van de ingeademde lucht verminderd, en daarmee ook het lawaaierig trillen van de weke delen. De Silensor is een comfortabel anti snurkapparaat dat bewegingen van de onderkaak toelaat. Alleen het dalen en achterover zakken worden tegen gehouden. Dit maakt de Silensor een goed en comfortabel anti snurkapparaat.